ELKIS GRUPP OÜ kasvas välja Tartu IT ettevõtte Piksel OÜ meeskonnast ja isesisvalt alustas tööd 2005 aastal, kui tekkis vajadus kinnisvarahaldustarkvara suuremal arendusel. Väljatöötamisel võeti aluseks maailmas levinud samalaadsete tarkvarade äriloogikat. Kuid tänu sellele, et programmi loojate hulka oli kaasatud peale tarkvaraspetsialistide ka haldus- ja finantsspetsialiste ning lisaks on võetud arvesse Eestis eripärasid muutus tarkvara populaarseks.
Haldusinfosüsteemi tarkvara on arendamist alustati 2002 aastal ja seda on jätkuvalt arendatud vastavalt kinnisvara haldussektori soovidele ja vajadustele.
Täna võib Elkis Kinnisvarahaldustarkvara laiendada ka lihtsalt varahaldus tarkvaraks, kuna tarkvara funktsionaalsus luba hallata ka lihtsalt varasid.