Koostame hoonetele vastavalt dokumentatsioonile Hooldusraamatu.
Hooldusraamat tugineb vastavalt standarditele EVS 807:2016 (Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid) ja EVS 885:2005 (Ehituskulude liigitamine)