Ohutusjuhtimise tarkvara OTTO põhiliseks eesmärgiks on juhtumite menetlemise käigus tekkiva info talletamine ning erinevate juhtumite põhjuste väljaselgitamise toetamine, mille tulemusena on võimalik efektiivselt ohutuse taset tõsta ning riske maandada.

Tarkvara funktsionaalsus:

  • Päevalogid (päevikute süsteem)
  • Juhtumite registreerimine
  • Hoolduste planeerimine
  • Auditid