ELKIS GRUPP OÜ kasvas välja AS Piksel meeskonnast ja isesisvalt alustas tööd 2005 aastal, kui tekkis vajadus kinnisvarahaldustarkvara suuremal arendusel. Väljatöötamisel võeti aluseks maailmas levinud samalaadsete tarkvarade äriloogikat. Kuid tänu sellele, et programmi loojate hulka oli kaasatud peale tarkvaraspetsialistide ka haldus- ja finantsspetsialiste ning lisaks on  võetud arvesse Eestis eripärasid muutus tarkvara populaarseks.

Haldusinfosüsteemi tarkvara on arendamist alustati  2002 aastal ja seda on jätkuvalt arendatud vastavalt kinnisvara haldussektori soovidele ja vajadustele.

Täna võib Elkis Kinnisvarahaldustarkvara laiendada ka lihtsalt varahaldus tarkvaraks, kuna tarkvara funktsionaalsus luba hallata ka lihtsalt varasid.

ELKIS süsteemi standardkonfiguratsiooni funktsionaalsus on suur: hästi toimiv dokumendihaldus (võimaldades kõiki dokumente hoida ja kasutajatele kättesaadavaks teha elektroonselt), väga paindlik kulujaotamise skeem (tänu meie erinevate klientide soovidest tulenevatele eripäradele on ELKIS programmil võimalik kasutada kõikvõimalikke skeeme kulude jaotamiseks hoone kasutajate vahel), otseühendus raamatupidamistarkvaraga (võimaldades vajadusel ka infovahetust raamatupidamisprogrammi ja haldusprogrammi vahel andmebaasi tasemelt, selliselt et ELKISES koostatud hooldus ja rendiarved saadetakse automaatselt raamatupidamisprogrammi ja vastupidi), inventari registreerimine (võimaldades pidada arvestust hoones leiduva inventari kohta tubade lõikes),  veebiliidest (võimaldades infovahetust hoone kasutajate ja hooldajate vahel läbi veebikeskkonna) ja palju muud.

Siiski tuleks Elkis programmi kasutusevõtu põhilisteks eelisteks paljude konkurentide ees lugeda võimalus paindlikult kohandada teda kliendi soovide järgi, vajadusel lisades kliendi soovidest tulenevaid uusi funktsioone. Aluse selleks annab see, et ELKISe tarkvara on täielikult arendatud Eestis ning on olemas piisav pädevus. Infovahetuse osas on ELKIS on ühildatav teiste süsteemidega, praktikas on ühildamise korral olnud määravaks teiste süsteemide võimalused, kuna ELKISes sisuliselt ei ole kitsendusi.